TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ GẤU TUYẾT
CANADIAN SNOWBEAR ACADEMY

 Giới thiệu


Các trường THCS chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, có thể thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Điểm tuyển sinh bằng điểm kiểm tra nhân hệ số hai cộng điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển các trường căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở tiểu học và diện ưu tiên, tính trên thang điểm 10.

Giới thiệu
Gửi email